Z testi

Erdem Çolakoğlu

Normal dağılımdaki bir noktanın, standardize edilmiş dağılımdaki karşılığına z puanı denir. Z puanı, bir noktanın, dağılımın ortalamasından kaç standart sapma uzakta olduğunu belirtir. Bunun için […]

Paylaş