EĞERORTALAMA fonksiyonu

Erdem Çolakoğlu

Belirlediğimiz koşuldaki elemanların ortalamalarını almamızı sağlayan bir fonksiyondur. =EĞERORTALAMA(aralık, ölçüt, ortalama aralık) Bir firmanın, temsilcilerine sattığı beyaz renkteki ürünlerin adetlerinin ortalamasını alalım: Son olarak “beyaz” […]

Paylaş

Demet Veri Tipleri

Erdem Çolakoğlu

Listelere oldukça benzerdir. Farklarından biri ise demetlerin değiştirilemez olmasıdır. () operatörü ile bir değişkene tanımlanarak oluşturulur. Demetin Temel Metodları Index metoduyla içine verdiğimiz elemanın hangi […]

Paylaş

Liste Veri Tipleri

Erdem Çolakoğlu

Bazı özellikleriyle stringlere benzerler. Stringler gibi indekslenebilirler, parçalanabilirler ve üzerinde değişiklik yapılabilir ancak stringlerden farklı olarak listeler değiştirilebilir veri tipidir. Liste Oluşturma: [] operatörü ile […]

Paylaş

Grafik oluşturma

Erdem Çolakoğlu

Excel’de grafik oluşturmak, tablodaki verileri daha etkili kılmak için başvurulan yollardan biridir. Grafikler, Excel’de “Ekle” sekmesinin “Grafikler” bölümünde bulunur. Bir sınıftaki öğrencileri ve öğrencilere ait […]

Paylaş

Print Fonksiyonu ve Formatlama

Erdem Çolakoğlu

Stringlerdeki Özel Karakterler \n karakteri: Eğer print() fonksiyonu stringlerde \n ile karşılaşırsa alt satırdan ekrana yazdırma işlemine devam eder. \t karakteri: Eğer print() fonkiyonu stringlerde […]

Paylaş