Liste Veri Tipleri

Erdem Çolakoğlu

Bazı özellikleriyle stringlere benzerler. Stringler gibi indekslenebilirler, parçalanabilirler ve üzerinde değişiklik yapılabilir ancak stringlerden farklı olarak listeler değiştirilebilir veri tipidir.

Liste Oluşturma: [] operatörü ile bir değişkene tanımlanarak oluşturulur.

list() fonksiyonu veri tipi dönüşümü için kullanılır.

list("Erdem") #String, listeye dönüştürülerek ['E', 'r', 'd', 'e', 'm'] haline gelir.

Listeleri indekleme ve parçalama stringler ile aynıdır.

Temel Liste Metodları ve İşlemleri: Listelerde toplama işlemini stringlerdeki gibi yapabiliriz.

liste2 = [4, 5, 6]
liste[0] = 1 #liste2'nin ilk indeksi olan "4" elemanı "1" olmuştur.

veya

liste2[:2] = [8 ,7] #liste2 üzerinde stringlerden hatırladığımız parçalama işlemini kullanarak 2. indekse kadar olan elemanları "8" ve "7" elemanlarıyla değiştirdik.

append metodu: Vermek istediğimiz değeri listeye eklememizi sağlar.

liste2.append(5) #liste2'nin sonuna "5" elemanı eklenmiştir.

pop metodu: Fonksiyona verilen indeksteki elemanı listeden çıkarır. İçine indeks değeri vermezsek listenin sonundaki elemanı çıkarır.

liste2.pop() #liste2'nin son elemanı olan "5" çıkarılmıştır.

sort metodu: Listelerin elemanlarını sıralamamızı sağlar.

liste.sort(): Küçükten büyüğe sıralar.

liste.sort(reverse=True): Büyükten küçüğe sıralar.

İç içe Listeler

liste1 = [1, 2, 3]
liste2 = [4, 5, 6]
liste3 = [liste1, liste2] #liste3, [[1, 2, ,3], [4, 5, 6]] olarak tanımlanır.

liste3 üzerinden, liste2’nin ilk elemanına ulaşmak istiyorsak:

liste3[1][0] #liste3'ün 1. indeksinin -yani liste2'nin- 0. indeksi -yani ilk elemanına- ulaşırız.
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sonraki

Bilgiyi nasıl depolarız?

Bir insan çevresindeki bilgileri belleğine kaydedebilir ancak neden bazı bilgileri unuturken bazı bilgileri unutmuyor? Çevremizdeki her bilgiyi aklımızda tutamamamız olumsuz bir özellik olmayıp tam tersine […]
Bilgiyi nasıl depolarız?