Liste Veri Tipleri

Erdem Çolakoğlu
Okuma Süresi: < 1 dakika

Bazı özellikleriyle stringlere benzerler. Stringler gibi indekslenebilirler, parçalanabilirler ve üzerinde değişiklik yapılabilir ancak stringlerden farklı olarak listeler değiştirilebilir veri tipidir.

Liste Oluşturma: [] operatörü ile bir değişkene tanımlanarak oluşturulur.

list() fonksiyonu veri tipi dönüşümü için kullanılır.

list("Erdem") #String, listeye dönüştürülerek ['E', 'r', 'd', 'e', 'm'] haline gelir.

Listeleri indekleme ve parçalama stringler ile aynıdır.

Temel Liste Metodları ve İşlemleri: Listelerde toplama işlemini stringlerdeki gibi yapabiliriz.

liste2 = [4, 5, 6]
liste[0] = 1 #liste2'nin ilk indeksi olan "4" elemanı "1" olmuştur.

veya

liste2[:2] = [8 ,7] #liste2 üzerinde stringlerden hatırladığımız parçalama işlemini kullanarak 2. indekse kadar olan elemanları "8" ve "7" elemanlarıyla değiştirdik.

append metodu: Vermek istediğimiz değeri listeye eklememizi sağlar.

liste2.append(5) #liste2'nin sonuna "5" elemanı eklenmiştir.

pop metodu: Fonksiyona verilen indeksteki elemanı listeden çıkarır. İçine indeks değeri vermezsek listenin sonundaki elemanı çıkarır.

liste2.pop() #liste2'nin son elemanı olan "5" çıkarılmıştır.

sort metodu: Listelerin elemanlarını sıralamamızı sağlar.

liste.sort(): Küçükten büyüğe sıralar.

liste.sort(reverse=True): Büyükten küçüğe sıralar.

İç içe Listeler

liste1 = [1, 2, 3]
liste2 = [4, 5, 6]
liste3 = [liste1, liste2] #liste3, [[1, 2, ,3], [4, 5, 6]] olarak tanımlanır.

liste3 üzerinden, liste2’nin ilk elemanına ulaşmak istiyorsak:

liste3[1][0] #liste3'ün 1. indeksinin -yani liste2'nin- 0. indeksi -yani ilk elemanına- ulaşırız.
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.